Home Dịch vụ Miễn trừ chống bán phá giá

MIỄN TRỪ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

Bảo vệ doanh nghiệp và mở khóa cơ hội phát triển

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

Tại UNI, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của các biện pháp chủ động để giải quyết hiệu quả các mối lo ngại về chống bán phá giá. Tận dụng chuyên môn trong luật thương mại và phân tích thị trường, UNI sẽ giúp doanh nghiệp dự đoán và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Từ việc chuẩn bị tài liệu đến phản hồi các cuộc điều tra, chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng để đánh giá tình hình cụ thể và phát triển các chiến lược định hướng, đảm bảo lợi ích của từng khách hàng.

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ

Assistance in responding to investigation steps

Hỗ trợ phản hồi các bước điều tra

Anti-dumping duties check

Kiểm tra thuế chống bán phá giá

Support negotiations

Hỗ trợ đàm phán

Onsite Feedback (TFT)

Phản hồi tại chỗ (TFT)

Anti-dumping complaint support

Hỗ trợ khiếu nại chống bán phá giá

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

What is an anti-dumping exemption?

Anti-dumping duties are additional taxes imposed when a country determines a foreign producer is “dumping” goods in their domestic market at unfairly low prices. Anti-dumping exemption, in turn, exempts businesses from this situation, helping them avoid paying punitive anti-dumping duties.

How can I obtain an anti-dumping exemption?

The company must thoroughly review the details of the anti-dumping case to understand the specific criteria and requirements for an exemption. This involves conducting in-depth market analysis to gather the necessary data and documentation to support the case. UNI’s team with a deep understanding of trade can develop a targeted legal strategy for your company to maximize the chances of a favorable outcome.

What happens if my anti-dumping exemption request is denied?

If your initial exemption request is denied, our team can work quickly to understand the reasons behind the decision and determine the best path forward. This may involve filing an appeal or exploring alternative legal strategies. Our expertise and experience in the field allows us to navigate the exemption process effectively on your behalf.

Nhận tư vấn từ chuyên gia và tối ưu hiệu suất!

Quý khách hàng muốn khám phá những tiềm năng mà chúng ta có thể thực hiện? Liên hệ với UNI ngay!