Home Dịch vụ Quản lý nguyên vật liệu miễn thuế

QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU MIỄN THUẾ

Tối ưu hóa quản lý nguyên liệu để tiết kiệm chi phí tối đa.

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

UNI sử dụng các công cụ và giải pháp giúp doanh nghiệp thuận tiện giám sát và kiểm soát dữ liệu về nguyên vật liệu miễn thuế theo các yêu cầu quy định. Đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi cẩn thận đánh giá nhu cầu nguyên liệu và giúp khách hàng xác định cơ hội để tìm nguồn cung và quản lý nguyên liệu miễn thuế.

Với sự hỗ trợ từ UNI, các doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí đáng kể và tối ưu hóa quy trình thu mua của mình.

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Import and export data checking

Kiểm tra dữ liệu nhập khẩu và xuất khẩu

Export processing settlement

Thanh toán gia công xuất khẩu

Consumption, stock management consulting

Tư vấn quản lý tiêu thụ và tồn kho

Financial reports

Báo cáo tài chính

Balance management for EPEs

Quản lý cân đối cho EPE

Tax refund consulting

Tư vấn hoàn thuế

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

What are duty-free materials and why are they important?

Duty-free materials are goods imported for use in the production of finished goods for export without incurring import duties (taxes). Effectively managing these materials can significantly reduce your production costs and enhance your overall profitability.

What types of materials are typically eligible for duty-free treatment?

The specific materials eligible for duty-free import depend on the trade agreements your country has with other countries. However, they often include raw materials, components, and sub-assemblies used in the production of finished goods for export. Goods brought in solely for the purpose of processing and re-exporting, may also qualify for duty-free status.

What if I don't manage duty-free materials correctly?

There are potential consequences for non-compliance with duty-free regulations. If errors are discovered in your duty-free claims, you might face:
  • Duty payments: Authorities could require you to pay duties on materials previously imported duty-free. In addition, you could incur fines or penalties for non-compliance.
  • Loss of Duty-free status: Repeated violations could lead to a suspension or even revocation of your duty-free privileges.
By working with a team experienced in duty-free material management, you can minimize these risks and ensure you maintain your eligibility for these valuable cost-saving benefits.

Nhận tư vấn từ chuyên gia và tối ưu hiệu suất!

Quý khách hàng muốn khám phá những tiềm năng mà chúng ta có thể thực hiện? Liên hệ với UNI ngay!