Home Dịch vụ Thủ tục thông quan

THỦ TỤC THÔNG QUAN

Thuận lợi hóa hải quan và thương mại quốc tế.

Customs clearance

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

Thừa hưởng hơn 8 năm kinh nghiệm của CEO với tư cách là luật sư hải quan, UNI tự hào với trình độ chuyên môn cao và phương pháp chiến lược để xử lý các thủ tục hải quan phức tạp. Chúng tôi tìm hiểu kỹ lưỡng mọi khía cạnh về pháp lý và thông quan, từ đó giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ pháp lý, đồng thời giảm thiểu trì hoãn và các hình phạt liên quan.

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Hỗ trợ thông quan

Hỗ trợ phân loại HS

Phân tích và xác minh pháp lý

Hệ thống thông tin logistics/vận tải

Kiểm tra tài liệu

Kiểm tra sự tuân thủ

FAQs

Is there a difference between import and export customs clearance?

In essence, both import and export clearance involve going through customs procedures to ensure goods comply with regulations. Import clearance assesses incoming goods for potential duties and taxes based on their value, while export clearance deals with ensuring smooth departure of goods from your country.

How long does customs clearance usually take?

Clearance times depend on the shipment’s complexity and customs workload. For simple shipments, the clearance process may only take a day or so. However, more complex shipments with unusual goods or documentation issues could get held up for weeks as customs officials work through the details.

What documents do I need for customs clearance?

The exact documents required for customs clearance can depend on the specific shipment and destination country, but some common ones include:

  • Commercial invoice: Detailed breakdown of your shipment’s value
  • Bill of Lading or Air Waybill: Proof of shipment contract with the carrier
  • Packing list: Itemized description of your goods, quantities, and weights
  • Certificate of Origin: Proof of where your goods were made

What are the costs involved in customs clearance?

Customs clearance can involve a variety of costs, including import duties and taxes, as well as clearance fees paid to customs authorities and customs brokers. The total cost can vary significantly based on the shipment details, commodity type and destination country.

Nhận tư vấn từ chuyên gia và tối ưu hiệu suất!

Quý khách hàng muốn khám phá những tiềm năng mà chúng ta có thể thực hiện? Liên hệ với UNI ngay!