Home Dịch vụ Tư vấn FTA/CO

TƯ VẤN FTA/CO

Tối ưu lợi thế thương mại qua việc sử dụng FTA/CO hiệu quả.

FTA/CO Consulting

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

Dựa trên kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu, UNI có thể cung cấp tư vấn chiến lược và hỗ trợ thực tiễn cho các doanh nghiệp muốn tận dụng các ưu đãi thuế quan và lợi ích thương mại.

Chúng tôi tập trung vào việc phân tích các quy định theo FTA để xác định các giải pháp tối ưu nhất cho việc xuất nhập khẩu, đồng thời cung cấp hướng dẫn toàn diện về việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

CHI TIẾT DỊCH VỤ

EU/CPTPP/GSP/Korea/Japan/ASEAN/China

EU/CPTPP/GSP/Hàn Quốc/Nhật Bản/ASEAN/Trung Quốc

Issuance of Certificate of Origin (CO)

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

FTA Origin Consulting

Tư vấn xuất xứ FTA

Post FTA verification

Xác minh sau FTA

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

What are FTAs and how can I know if my business qualifies for it?

Free Trade Agreements (FTAs) are agreements between countries that eliminate or reduce tariffs (taxes) on imported goods.
To determine if your business qualifies for an FTA, you need to know FTAs your country has signed and identify the product categories covered by each agreement, then verify if the origin of your goods meets the FTA’s criteria. Working with UNI, clients will be consulted by a team of FTA specialists that can give a thorough analysis and confirmation of specific benefits.

What is Certificate of Origin (CO) and what must be included in a CO?

A Certificate of Origin (CO) verifies that your goods originate from a country that has an FTA with the destination country.
Generally, a CO must have information on:
  • Name and contact information of the producer, including the country of origin
  • Name and contact information of the exporting agent and receiver/importing agent
  • Description of the good(s), including HS codes, quantity, size, and weight
  • Signature and stamp by the authorized issuing body or authority

How can I obtain a Certificate of Origin?

To obtain a Certificate of Origin, you’ll need to gather supporting documentation on your product’s origin and manufacturing, complete the required CO form template and submit the signed certificate to the issuing agency. The timeframe can range from two business days up to a week for more complex products that require detailed origin analysis.

Nhận tư vấn từ chuyên gia và tối ưu hiệu suất!

Quý khách hàng muốn khám phá những tiềm năng mà chúng ta có thể thực hiện? Liên hệ với UNI ngay!