Home Dịch vụ Tư vấn thiết lập nhà máy

TƯ VẤN THIẾT LẬP NHÀ MÁY

Xây dựng nền tảng vững chắc cho sự thành công của doanh nghiệp.

Factory setup consulting

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

Với mục tiêu là quản lý rủi ro và chiến lược thuế quan, dịch vụ của chúng tôi bao gồm các lĩnh vực chính như nhập khẩu hàng miễn thuế, đánh giá rủi ro hải quan, tư vấn EPE/AEO. UNI hỗ trợ khách hàng nhập khẩu thiết bị và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tương tác với các cơ quan quản lý.

Với nhiều năm kinh nghiệm, các chuyên gia của chúng tôi có thể giúp các doanh nghiệp giảm thiểu đáng kể chi phí và tối đa cơ hội tăng trưởng.

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Consulting on importing duty-free materials

Tư vấn nhập khẩu nguyên liệu miễn thuế

Customs risk assessment

Đánh giá rủi ro hải quan

Equipment import consulting

Tư vấn nhập khẩu thiết bị

Investment certificates and licenses

Giấy chứng nhận và giấy phép đầu tư

FTA utilization

Áp dụng FTA

EPE/AEO Consulting

Tư vấn EPE/AEO

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Why is it important to work with experts for these services?

Navigating the various regulatory requirements, tariff structures, and logistics involved in setting up a new factory can be complex and time-consuming. Our experts utilize their deep understanding of trade regulations and tariff strategies to help clients import materials duty-free, optimize equipment procurement. By proactively managing risks, we help businesses minimize their initial capital expenditure and ongoing operational expenses.

What are the key tax and duty implications to consider when setting up a factory?

Tax and duty implications are a critical factor when establishing a new manufacturing facility. Understanding the relevant import tariffs, sales taxes, and other fiscal policies can significantly impact the overall cost structure. Besides, leveraging free trade agreements and duty-free material imports can lead to substantial cost savings.

What are the benefits of achieving Authorized Economic Operator (AEO) status?

Although the AEO certification process can be complex and lengthy, it can provide numerous advantages. For a new manufacturing facility, AEO certification can lead to faster customs clearance, reduced risk of delays and penalties, and increased trust with regulatory authorities.

How can customs risk assessment help with factory setup?

Conducting a comprehensive customs risk assessment is a crucial step when establishing a new manufacturing facility. This analysis can help identify potential areas of non-compliance, supply chain vulnerabilities, and opportunities for optimization.

Nhận tư vấn từ chuyên gia và tối ưu hiệu suất!

Quý khách hàng muốn khám phá những tiềm năng mà chúng ta có thể thực hiện? Liên hệ với UNI ngay!