Nhập khẩu hàng hóa tân trang (remanufactured goods) theo hiệp định EVFTA và UKVFTA 

Cover bulletin VIE

Chính phủ Việt Nam vừa mới ban hành Nghị định số 66/2024/NĐ-CP về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang (remanufactured goods) theo hiệp định EVFTA và UKVFTA.

Nghị định này áp dụng cho hàng hóa tân trang là các hàng hóa thuộc Chương 84, 85, 87, 90 và 9402; nếu hàng hóa đó có một phần hoặc toàn bộ các bộ phận có nguồn gốc từ hàng hóa đã qua sử dụng nhưng có tính năng, điều kiện hoạt động, tuổi thọ sử dụng và chế độ bảo hành tương tự như sản phẩm mới.  

Việc nhập khẩu hàng hóa tân trang từ khu vực EVFTA và UKVFTA sẽ phải tuân thủ các điều kiện bao gồm: 

  • Có giấy chứng nhận đủ điều kiện là hàng hóa tân trang 
  • Đáp ứng quy tắc xuất xứ  
  • Nhãn hàng hóa của sản phẩm phải có dòng chữ “Hàng hóa tân trang” bằng tiếng Việt 

Các chính sách thuế, hải quan, thương mại đối với hàng hóa tân trang áp dụng như chính sách đối với hàng hóa mới cùng loại nhập khẩu vào Việt Nam. 

Trước ngày 30 Tháng 01 hàng năm, thương nhân nhập khẩu hàng hóa tân trang phải nộp báo cáo về tình hình nhập khẩu hàng hóa tân trang của năm trước đó cho Cơ quan cấp phép và Bộ Công Thương.  

Link: Decree 66/2024/NĐ-CP