Tiếp tục duy trì chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) trong nửa cuối năm 2024  

Cover bulletin

Chính phủ Việt Nam mới đây đã ban hành Nghị định 72/2024/NĐ-CP quy định về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) trong nửa sau năm 2024 

Về cơ bản, Nghị định 72/2024/NĐ-CP có nội dung tương đồng với Nghị định số 94/2023/NĐ-CP. Các nội dung đáng chú ý của Nghị định này như sau:    

 • Thời hạn áp dụng: từ 2024/07/01 đến 2024/12/31  
 • Hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế:  

Giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất 10%  

Giải thích: Hàng hóa, dịch vụ sẽ chịu thuế giá trị gia tăng 10% khi nó không thuộc đối tượng chịu thuế 5%, không thuộc đối tượng chịu thuế 0% và không thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. 

(Theo Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC)  

 • Nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế:  
  • Hàng hóa và dịch vụ viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất – Chi tiết tại Phụ lục I. 
  • Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt – Chi tiết tại Phụ lục II. 
  • Hàng hóa và dịch vụ công nghệ thông tin – Chi tiết tại Phụ lục III. 
 • Mức giảm thuế:  
  • Đối với doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ: giảm 2% (giảm từ 10% >> 8%). 
  • Đối với doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên tổng doanh thu: giảm 20% mức tỉ lệ % để tính thuế. 
 • Hướng dẫn khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS 

Để khai báo thuế suất giá trị gia tăng (VAT) 8%, Doanh nghiệp chọn mã VB225 tại ô chỉ tiêu thông tin “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế khác” trên tờ khai điện tử nhập khẩu kể từ ngày 01/07/2024. 

Mã VB225 không áp dụng cho các trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc đối tượng áp dụng thuế VAT 0%, 5%. 

(Theo hướng dẫn tại Công văn số 3160/TCHQ-TXNK ngày 01 tháng 07 năm 2024) 

Việc Chính Phủ Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách giảm thuế VAT 2% dự kiến sẽ giúp các doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, từ đó góp phần cải thiện tình hình tài chính của các doanh nghiệp. 

Link: Nghị định 72/2024/NĐ-CP