Home Archive by category "Bulletin VIE"
Bulletin cover

Biểu thuế ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) giai đoạn 2023 – 2027  

Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định số 81/2024/NĐ-CP. Kèm theo Nghị định này là Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam, thực hiện Hiệp định thương mại ASEAN và Hàn Quốc (AKFTA) trong giai đoạn 2023 – 2027. Biểu thu...
Read More