BẢN TIN HẢI QUAN THÁNG 6/2024

cover_news_vie_06_2024

1. Cập nhật mới nhất về chính sáchXuất nhập khẩu tại chỗ 

Tổng Cục Hải Quan vừa cho ban hành công văn mới nhất ngày 28/05/2024 để trả lời những vướng mắc và kiến nghị của Doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách “xuất nhập khẩu tại chỗ” . Một số ý kiến đáng chú ý của Tổng cục Hải quan bao gồm:  

 • Trong thời gian chờ đợi Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung, Tổng cục Hải quan dự kiến bổ sung 01 điều khoản chuyển tiếp để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ: “Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được doanh nghiệp nước ngoài chỉ định giao hàng với doanh nghiệp Việt Nam được tiếp tục thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ trong thời hạn tối đa 01 năm vẫn phải đáp ứng điều kiện doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam”  

(Liên quan tới điểm c Khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP) 

 • Hiện nay thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua bán giữa DNCX (EPE) và doanh nghiệp nội địa thực hiện theo quy định về xuất nhập khẩu tại chỗ. Không có quy định dừng hoạt động XNK tại chỗ đối với giao dịch này 

(Điểm b Khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP) 

 • Tổng cục hải quan vẫn giữ nguyên quan điểm: trường hợp DNCX mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài nhưng được chỉ định giao hàng hóa cho một đoanh nghiệp Việt Nam thì phải đáp ứng điều kiện “không có hiện diện tại Việt Nam” để thực hiện thủ tục XNK tại chỗ 

<Theo Quyết định số: 2352/TCHQ-PC ngày 28/05/2024.> 

Nguồn: Công văn 2352 về XNK tại chỗ 

 

2. Đơn giản hóa thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên (AEO) 

illus_news_vie_1

Ngày 14/5/2024 vừa qua, Chính phủ Việt Nam mới ban hành Quyết định số 412/QĐ-TTg để phê duyệt Phương án Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên (AEO) trong lĩnh vực hải quan: 

Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: 

Đơn giản hóa điều kiện thực hiện thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên (AEO) theo hướng giảm yêu cầu về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trong năm đối với chủ thể là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Lý do:  

Hiện nay, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 97% số doanh nghiệp tại Việt Nam. Việc giảm yêu cầu về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trong năm nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng. 

Lộ trình thực hiện:  

Trong thời gian từ năm 2024 đến năm 2025 sẽ sửa đổi các Điều khoản của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP liên quan tới doanh nghiệp ưu tiên (AEO), bao gồm: 

 • Khoản 4 Điều 10: Điều kiện về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu: 
 • Điều 11: Thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên 

*Chú thích: Chương trình doanh nghiệp ưu tiên (AEO) là một cải cách lớn của ngành Hải quan trong việc tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. Các ưu tiên cụ thể mà doanh nghiệp ưu tiên có thể được hưởng bao gồm: miễn kiểm tra chứng từ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa; thông quan bằng tờ khai chưa hoàn chỉnh; ưu tiên thứ tự làm thủ tục hải quan; kiểm tra chuyên ngành; thủ tục thuế; thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ; kiểm tra sau thông quan… 

<Theo Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 14/5/2024> 

Nguồn: Quyết định 412/QĐ-TTg 

 

3. Hướng dẫn hoàn thuế với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất kinh doanh (A12) nhưng sau đó đưa vào sản xuất xuất xuất khẩu (E62) 

illus_news_vie_5

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất kinh doanh nhưng sau đó dùng nguồn nguyên liệu này để sản xuất xuất khẩu thì được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp 

(Căn cứ Khoản 1 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP) 

Điều kiện hoàn thuế 

 • Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩ 
 •  Sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu;

Hồ sơ hoàn thuế: doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ được hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP 

*Lưu ý: hiện nay không có quy định về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ, sau đó số nguyên liệu này được giao cho doanh nghiệp khác gia công, hoàn thiện và nhận lại sản phẩm hoàn chỉnh để xuất khẩu ra nước ngoài. 

< Theo công văn số: 2058/TCHQ-GSQL ngày 13 tháng 5 năm 2024> 

Link: Công văn 2058 

 

4. Quy định về miễn thuế đối với hàng hóa tái nhập sau sửa chữa hoặc thay thế

Trong cuộc hợp với Tổng cục Hải quan vừa qua,  Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cho rằng pháp luật Việt Nam hiện nay thiếu quy định thực thi việc miễn thuế hải quan đối với hàng hóa tái nhập sau khi sửa chữa hoặc tái chế. (quy định tại Điều 2.6 Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc – VKFTA). Điều này dẫn đến các doanh nghiệp hiện nay không được miễn thuế hải quan một cách hợp lý khi tái nhập hàng hóa sau sửa chữa hoặc thay thế  

Trả lời về vấn đề này, Hải quan Việt Nam cho rằng các quy định pháp luật hải quan Việt Nam hiện nay đã phù hợp với nội dung tại Điều 2.6 Hiệp định VKFTA, cụ thể:  

Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế được miễn thuế xuất nhập khẩu nếu đảm bảo không làm thay đổi hình dáng, công dụng và đặc tính cơ bản và không tạo ra hàng hóa khác  

(Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP)  

Trường hợp không đáp ứng quy định trên thì phải nộp thuế xuất – nhập khẩu. Khi đó, nếu nhập khẩu hàng hóa đưa ra nước ngoài sửa chữa thì trị giá hải quan được xác định là chi phí thực tế để sửa chữa hàng hóa nhập khẩu và phải phù hợp với các chứng từ liên quan đến việc sửa chữa hàng hóa 

(Khoản 4 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC) 

<Theo Quyết định số: 2352/TCHQ-PC ngày 28/05/2024.>

Nguồn: Công văn 2352 về XNK tại chỗ 

 

5. Xử khi tên hàng hóa trên C/O khác với tên hàng hóa trên tờ khai nhập khẩu 

illus_news_vie_6

Theo hướng dẫn của Tổng Cục Hải quan, doanh nghiệp sẽ bị từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi:  

 • Tên hàng hóa trên C/O khác với tên hàng hóa trên tờ khai nhập khẩu; hoặc 
 • Tên hàng hóa trên C/O khác với kết quả phân tích phân loại; hoặc  
 • Tên hàng hóa trên C/O khác với hàng hóa thực tế nhập khẩu (nếu có) 

<Theo công văn số: 2011/TCHQ-GSQL ngày 09 tháng 05 năm 2024> 

Nguồn: Công văn 2011 

 

6. Chính sách thuế đối với trường hợp DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa 

<Theo công văn số: 2370/TCHQ-TXNK ngày 29 tháng 05 năm 2024> 

 • Trường hợp doanh nghiệp nội địa giao hàng hóa cho DNCX gia công thì được miễn thuế xuất khẩu  

(Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP) 

 • Trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập lại số hàng hóa thuê DNCX gia công thì phải phải nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT  

(Căn cứ Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP) 

Nguồn: Công văn 2370