BẢN TIN HẢI QUAN THÁNG 5/2024

cover_news_vie_05_2024

1. Khả năng bãi bỏ áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với dịch vụ được tiêu dùng trong khu phi thuế quan 

Dự thảo sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng đanggiai đoạn phê duyệt cuối cùng dự kiến sẽ được thông qua vào Quý IV/2024. Đáng chú ý, nội dung dự thảo của Luật này thể gây ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp hoạt động trong khu phi thuế quan, đặc biệt doanh nghiệp chế xuất (DNCX).  

Hiện nay, Luật thuế GTGT quy định áp dụng mức thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu các dịch vụ được cung cấp cho tổ chức, nhân nước ngoài dịch vụ được tiêu dùng trong khu phi thuế quan (Theo Khoản 2 Điều 1 Luật Thuế giá trị gia tăng 2016). 

Tuy nhiên, Dự thảo Luật thuế GTGT mới dự kiến sẽ thu hẹp nhóm dịch vụ xuất khẩu áp dụng mức thuế GTGT 0%. Theo đó Dịch vụ xuất khẩu sẽ chỉ áp dụng cho các dịch vụ cung cấp cho các tổ chức, nhân nước ngoài, bao gồm: dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải được sử dụng ngoài lãnh thổ Việt Nam; Dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế hoặc thông qua đại  

illus_news_vie_7

Như vậy, khả năng Luật GTGT mới sẽ bãi bỏ áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với dịch vụ được tiêu dùng trong khu phi thuế quan. Đồng thời, dự thảo sửa đổi Luật thuế GTGT không quy định về việc hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ được tiêu dùng trong khu phi thuế quan. Các quy định kể trên thể gây áp lực tài chính lên hoạt động của các doanh nghiệp chế xuất (EPE) các doanh nghiệp nội địa cung ứng dịch vụ cho khu vực phi thuế quan. 

Chính phủ Việt Nam đã thảo luận thu thập ý kiến về Dự thảo sửa đổi Luật Thuế GTGT trong Phiên họp về xây dựng pháp luật tháng 4/2024 (Nghị quyết 49/NQ-CP). Đáng chú ý, Bộ Tài Chính đang tiếp tục nghiên cứu thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài để xác định các tiêu chí, quy tắc phân loại, nội dung của dịch vụ xuất khẩu để làm sở cho việc quy định các trường hợp dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0%. Chính phủ Việt Nam cũng nhấn mạnh việc xây dựng quy định mới phải đảm bảo công bằng, đúng bản chất của dịch vụ xuất khẩu, đảm bảo cân bằng giữa lợi ích của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu yêu cầu quản nhà nước. 

Dự thảo sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng

Nguồn: Nghị Quyết 49/NQ-CP   

2. Thuế GTGT đối vớihóa chất bảnsản phẩm hóa chất 

  • Nghị định 94/2023/NĐ-CP cho phép giảm thuế GTGT từ 10% xuống mức 8%. Tuy nhiên chính sách này không áp dụng với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ, trong đó có“sản phẩm hóa chất”.  Do đó, sản phẩm hóa chấtsẽ không được giảm thuế GTGT, áp dụng thuế suất 10%. 

Lưu ý: Sản phẩm hóa chất các sản phẩm được quy định chi tiết trong Phụ lục I Nghị định 94/2023/NĐ-CP. 

illus_news_vie_8

  • Trong khi đó, hóa chất cơ bản” không thuộc “Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT” được quy định trong các Phụ lục của Nghị định số 94/2023/NĐ-CP.  Do đó, “hóa chất cơ bản” được giảm thuế GTGT, áp dụng thuế suất là 8%.  

Lưu ý: Hóa chất bản các chất thuộc ngành 2011 nằm trongHệ thống ngành Sản phẩm Việt Nam”Quyết định số: 43/2018/QĐ-TTg. 

Công văn số: 1382/TCHQ-TXNK 

Nguồn:  Công văn 1382 

3. Bãi bỏ Thông số 83/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT theo danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 

Kể từ ngày 08 tháng 06 năm 2024, Thông tư 83/2014/TT-BTC sẽ chính thức bị bãi bỏ.  

Theo đó, nội dung đáng chú ý của Thông tư này cũng sẽ bị bãi bỏ đó là: “Biểu thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam”. 

Thông số 25/2024/TT-BTC 

Nguồn: Thông 83/2014/TT-BTC 

4. Thủ tục Hải quan lấy hàng từng phần 

ng hóa khai báo trên 01 tờ khai hải quan chỉ được thông quan khi tất cả hàng hóa trên tờ khai đáp ứng các điều kiện về thông quan hàng hóa. Không quy định nào cho phép thông quan từng phần hàng hóa khai báo trên 01 tờ khai hải quan. 

(Căn cứ theo Điều 37 Luật Hải quan năm 2014 thiết kế hệ thống VNACCS/VCIS) 

illus_news_vie_10

Do đó, trường hợp hàng hóa thuộc 01 vận đơn được vận chuyển theo 02 chuyến bay tại 02 thời điểm khác nhau doanh nghiệp muốn lấy hàng theo từng lần vận chuyển thì phải thực hiện thủ tục tách vận đơn thành 02 vận đơn nhánh trước khi đăng tờ khai 

Sau khi tách vận đơn, doanh nghiệp sử dụng số vận đơn nhánh để khai báo trên tờ khai hải quan tương ứng với từng lần vận chuyển để thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa theo quy định. 

Công văn số: 1581/TCHQ-TXNK 

Nguồn: Công văn 496 

 

5. Tiền thưởng xếp dỡ hàng hóa xuất khẩu được tính vào trị giá hải quan hay không  

Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán tính đến cửa khẩu xuất bao gồm: giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn thương mại các chi phí liên quan đến hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất khẩu, không bao gồm phí vận tải quốc tế và chi phí bảo hiểm quốc tế (nếu có). 

(Căn cứ theo Khoản 3 Điều 1 Thông 60/2019/TT-BTC) 

Trong quá trình xuất hàng lên tàu doanh nghiệpthể sử dụng các dịch vụ bao gồm: dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bốc xúc hàng hóa, sắp xếp hàng hóa trong hầm tàu, v.v. Các chi phí này đã được tính vào giá trị lô hàng 

Sau khi hoàn thành việc xuất khẩu hàng hóa, doanh nghiệp thể thêm một khoản thưởng cho các  dịch vụ, dụ như dịch vụ xếp dỡ hàng hóa lên tàu. Khoản thưởng này thể phát sinh hoặc không phát sinh phụ thuộc vào hiệu quả của từng luật xuất khẩu hàng hóa. Do đó khoản tiền thưởng này không liên quan đến việc xác định trị giá hải quan. Do đó, không xem xét việc cộng thêm hay khấu trừ trong trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu. 

Công văn số: 1484/TCHQ-TXNK 

Nguồn: Công văn số 1484